Zde jsou poslechu a stažení jednotlivé písně ve formátu mp3 v rozlišení 192kb/s, celé mše nebo koncerty v rozlišení 128kb/s. Ve mších jsou vynechány odpovědi a slovo. Na četná přání uvádím také záznamy z Convivia 2012 ve Spiši.


1. mše 11.8. - chorální

- Preludium Introit - Lauda Jerusalem
- Me Domine  - Preludium post Lauda
- Gaudeamus - Sanctus
- Kyrie - Agnus Dei
- Corona - Laetare
- Alleluia - Preludium Comunio
- Preludium post Alleluia - Postludium
- Credo Celá mše

2. mše 16. 8. - Widor

- Preludium Introit - Sanctus
- Gaudeamus - Benedictus
- Kyrie - Agnus Dei
- Gloria - O frondes
- Alleluia - Preludium post frondes
- Preludium post Alleluia - Ave Verum
- Credo - Preludium post Ave
- Ave Maria - Salve Regina
- Preludium post Ave - Postludium Ave
  Celá mše


3. mše 25. 8. - Strejc

- Preludium vstup - Preludium post Ubi
- Me Domine - Svatý
- Respice Domine - Ave Verum
- Kyrie - Beránku
- Sláva - O Salutaris
- Alleluia - Preludium Comuinio
- Credo - Pronošaše
- Ubi caritas - Postludium
  Celá mše

4. koncert lektorů

Vyšebrodský rukopis: Otep myrhy
- zpěv Veronika Höslová

Alexandre GuilmantSonáta No. 3 in C, op. 56
1. Preludio, Allegro maestoso e con fuoco
2. Adagio molto
varhany František Macek

Holanův kancionál:
1. Hned, jak se den
2. 
Ó ty svatohorská Matičko
zpěv Stanislav Předota
continuo Marek Valášek

Johannes Brahms: chorální předehry
1. 
Schmücke dich, o liebe
2. 
Herzlich tut mich verlangen  (dvojí zpracování)                                                                                 - varhany Miroslav Pšenička

Ludovico Viadana: Salve Regina
zpěv Veronika Höslová a Stanislav Předota
continuo Marek Valášek

Improvizace pro dvoje varhany
František Macek a Miroslav Pšenička

Richard Deering: Gaudent in coelis
zpěv Veronika Höslová a Zuzana Meierová
continuo Marek Valášek

Léon Boëllmann: Suite gothique, op. 25
1. Introduction – Choral
2. Menuet gothique
3. Priere a Notre-Dame
4. Toccata
varhany Miroslav Pšenička

Celý koncert

5. koncert atelierů
atelier děti
2. africký tradicionál Kembona Kembo, český text Karel Řežábek
- spoluúčinkují Helena Háková a Vít Mišoň
- řídí Svatoslava Kubová
 
ateliér Liturgická kytara pod vedením Tomáše Najbrta
- Andrea Rožánková, Helena Háková, Petr Kolář, Antonín Jeroným Molek
 
ateliér Gregoriánský chorál, procesní antifony z Květné neděle
- řídí Stanislav Předota
 
ateliér Renesanční polyfonie
Giovanni Pierluigi da Palestrina:
1. O salutaris hostia
- řídí Stanislav Předota
 
ateliér Hudba v liturgickém roce
- řídí František Macek
 
ateliér Klenoty duchovní hudby
3. Sergej Rachmaninov: Bogorodice děvo
řídí František Macek
 
atelier varhanní improvizace
- varhany Václav Konvalinka a Jakub Pikla
 

 


Convivium2012 Spiš

1. mše Vierne

- Kyrie
- GLoria
- Sanctus
- Agnus Dei

Celý Vierne
 


2. koncert lektorů

 1. Regem martyrum Dominum
 2. Deus, deus meus
 3. Sanctissima mitissima
 4. Jednorozený Synu a Slovo Boží
 5. Blahoslavený muž
 6. Tělo Kristovo přijměte
 7. O angelos evoati
 8. Vpravdě je důstojné
 9. Bohorodičko, tys výhonek pravý
10. Salve Regina
11. Gaudeamus omnes
12. Magnificemus in cantico
13. Lord, how come we here
14. Let us cheer the weary traveler
15. Here´s one

Celý koncert
 


3. koncert David

1.
2.
3.
4.
5.

Celý koncert

Několik momentek najdete zde:

galerie Convivium 2012
galerie Convivium 2012 školka
divadlo Convivium 2013 vidozáznam, nízká kvalita
zkouška děti I. videozáznam
zkouška děti II. videozáznam

TOPlist