Po dlouhé odmlce, kdy ve farním kostele příležitostně účinkoval smíšený pěvecký sbor vedený tehdy Mudr. Ticháčkem, zpívalo v kostele převážně při pohřebních obřadech torzo tohoto sboru vedené varhaníkem Jaroslavem Telingerem. Paralelně příležitostně účinkovalo pěvecké kvarteto zřízené volně při ZUŠ. Během větších církevních svátků se podařilo zorganizovat nácvik několika motet či proprií ve polupráci s místním dětským sborem a ženským pěveckým sborem. Vždy bylo však obtížné zachovat kůrovou disciplínu. Velký zlom nastal příchodem nynějšího děkana P. Josefa Janka, který podpořil ve spolupráci s varhaníkem zárodek pěvecké aktivity z "přemluvených" mladších farníků. Tento sborek úspěšně účinkuje již pátým rokem. Nekteří členové se pravidleně účastní letních setkání a kurzů duchovní hudby, na kterých čerpají zkušenosti, repertoár je převážně vystavěn na harmonizovaných písních ze starých kancionálů. Členové sboru vyrostli na písních harmonizovaných prof. Bohuslavem Korejsem.
 
! PŘIJMEME ZPĚVÁKY DO VŠECH HLASOVÝCH SKUPIN -  ALESPOŇ ELEMENTÁRNÍ ZNALOST NOT JE PODMÍNKOU !
další informace po nedělní mši na kůru kostela
 
 
 
Repertoár:
Ordinárium Josefa Olejníka
Ordinárium Karla Břízi
Ordinárium Petra Ebena
Ordinárium Missa Mundi
 
 
       
původ harmonizace název zvuková ukázka
       
  Postní písně
Svatojánský kancionál 1863 B. Korejs Ó můj drahý Jesu Kriste mp3 [4172 KB]
  B. Korejs Napravme, co jsem zavinili mp3 [1807 KB]
  B. Korejs O krvi Páně mp3 [2328 KB]
  H.L. Hassler Ó hlavo plná týzně  
Šterejův kancionál B. Korejs Chval duše bohabojná  
chorální V. Říhovksý Hle, prapor Králův  
J.A. Komenský B. Korejs Soudce všeho světa mp3 [2377 KB]
  O. di Lasso Adoramus Te  
  A. Lotti Miserere  
       
  Velikonoční písně
Božanův kancionál 1719 B. Korejs Prosme Ježíže milého
český kancionál 1921 B. Korejs Raduj se a vesel  
  B. Korejs Duchu Tvůrce  
  H.L. Hassler Bůh všemohoucí  
  A. Michna Buď Bohu chvála  
  A. Lotti Regina Coeli  
  E. Pál Vrni Creator Spiritus  
       
  Eucharistické písně
  B. Korejs Eucharistický sbor  
Šterejův kancionál B. Korejs Ježíší, chlebe andělský  
  G. Palestrina O memoriale mp3 [2073 KB]
  T.L. Vittoria Jesu dulcis memoria  
chorální P. Chaloupský Ecce panis Angelorum  
chorální P. Chaloupský Ave verum Corpus  
  T. L. Victoria Domine, non sum dignus  
  A. Michna Vítej hoste  
       
  Mariánské písně
  B. Korejs Zdrávas, hvězdo mořská  
Franusův kancionál 1505 B. Korejs Zdrávas, růže skvoucí  
Šterejův kancionál B. Korejs Zdrávas, hvězdo skvoucí  
  B. Korejs Maria, Maria  
chorální P. Chaloupský Ave Maria  
  J. D. Prez Ave vera virginitas  
  B. Korejs Litaniae Brevisimae  
       
  Adventní písně
J. T. Turnovský B. Korejs Všichni věrní křesťané  
J. T. Turnovský B. Korejs Poslán jest od Boha anděl  
J. Fanus   Novou radost  
chorální B. Korejs Roráty dne nedělního  
  A. Michna Hle, přijde Mesiáš  
       
  Vánoční písně
  A. Michna Pozdravení děťátka  
  A. Michna Vánoční magnét a střelec  
  A. Michna Vánoční rosička  
Jistebnický kancionál 1420   Ježíš, náš spasitel  
Jistebnický kancionál 1420   In novo anno  
       
Šterejův kancionál  B. Korejs Aj, růže rozvila se  
       
  Jiné písně
Šterejův kancionál B. Korejs Na poděkování mp3 [1616 KB]
Šterejův kancionál B. Korejs Má duše se nespouštěj  
  J. S. Bach Sanctus mp3 [1381 KB]
  J. Olejník Chvalte Hospodina  
  B. Korejs Vdejme chválu  
  A. Mazák Hymnum dicamus  
       
       

Monteverdi +
Korejs - evengelium

Pezelius - Sarabanda

Bach - Jesu, meine freude

Pololanik - Kdo jí mé tělo...
 

 


 

TOPlist